ralu

Här är ett hjälpmedel för gravsättning på tradionellt sätt.
Vi har tillsammans med Norrfjärdens församling tagit fram och testat den ute i fält under 1 år och ser att kontruktionen fungerar väl.
Det kommer fler bilder och film som kommer att visa alla funktioner.
Den är uppbyggd med anodiserad aluminium och pulverlackad för utomhusmiljö.
Vagnarna kan flyttas mellan fler rälsdelar som monteras på befintliga gravplank.
Kan användas av 4-8 personer.
Arbetet med en skyddsduk pågår och blir ett tillskott i säkerhetsarbetet. Skyddsduken täcker platsen innan gravsättning sker och hindrar att man ramlar ner. Inga stängsel behövs.