ralu

Här är ett hjälpmedel för gravsättning på tradionellt sätt.
Den är uppbyggd med aluminium och anodiserad eller pulverlackad för utomhusmiljö.
Vagnarna kan flyttas mellan fler rälsdelar som monteras på befintliga gravplank.
Kan användas av 4-8 personer.
Arbetet med en skyddsduk pågår och blir ett tillskott i säkerhetsarbetet. Skyddsduken täcker platsen innan gravsättning sker och hindrar att man ramlar ner. Inga stängsel behövs.