ralu

Konstruktion

Konstruktion utifrån fasta parametrar eller en ide som vi ritar fram i 3-D miljö. Från 3-D modellen tar vi fram produtionsritningar som kund godkänner innan tillverkning startar.