ralu
Mekanisk lösning för reducerad återgång.
Fixtur.
Bromstryckare.

Vi har erfarenhet av att ta fram tekniska/mekaniska lösningar och har tillverkningen i egen verkstad.
Med med en modellritning i SolidWorks 3D prog kan funktion och utseende bedömmas.
Tillverkning av en första prototypmodell säkerställer konstruktionen.