ralu

Här finns en del tjänster som vi har.

Konstruktion

Kan vara att tillsammans komma fram till en, eller att vi tar fram en utifrån några fasta parametrar.

3-D Ritning

Vi använder Solid Works för att snabbt få fram en bild som kan studeras för att minimera ev felkällor.

 

 

 

 

 

 

Cnc-fräsning

Vi använder en fleropmaskin som ännu inte har så stora glapp.