ralu

TIG-svetsning

I de allra flesta fallen använder vi oss av "TIG-svetsningen. Ibland så sprättar vi med miggen också.